پرش به محتوا

راهنمای نرخ قیمت حمل و نقل

نرخ قیمت یدک کش داخل شهر : 350 تا 600 هزار تومان

این نرخ وابسته به مسیر و طول مسیر , میزان خرابی خودرو و زمان درخواست میباشد (روز یا شب)

نرخ قیمت یدک کش خارج از شهر : هر کیلومتر 12 تا 15 هزار تومان

توجه کنید : قیمت هر کیلومتر فقط طول مسیر مقصد حساب میشود.

قیمت حمل خودرو به داخل شهر همان 250 تا 500 هزار تومان حساب خواهد شد. 

درصد خرابی و آسیب دیدگی خودرو تاثیرگزار خواهد بود.

زمان درخواست امداد تاثیر گزار خواهد بود.

توجه کنید این نرخ ممکن است در مناسبت ایام عید افزایش پیدا کند.

برای کسب اطلاعات کامل میتوانید به صورت تلفنی یا پشتیبانی آنلاین اقدام کنید اقدام کنید.

امتیاز ما